WebCode 


Skip to content, navigation.


Geoxa MapServer - publikowanie map w internecie

Oprogramowanie wykonane dla Creative Gis Solutions
Wykorzystane technologie:
Przykładowe zrzuty ekranowe:
Identyfikacja obiektów (balloon) geoxawww Identyfikacja obiektów (panel www) geoxawww
Wyszukiwanie obiektów geoxawww Pomiar powierzchni geoxawww
Ortofotomapa dołączona ze źródła WMS geoxawww GeoxaWMS serwer w połączeniu z GoogleMaps i OpenLayers geoxawww