WebCode 


Skip to content, navigation.


Pollutions - rejestracja zanieczyszczeń

Oprogramowanie wykonane dla Creative Gis Solutions w ramach umowy z IUNG
Wykorzystane technologie:
Przykładowe zrzuty ekranowe:
Lista/filtr zanieczyszczeń pollutions Edycja punktu pollutions
Edycja obszaru zanieczyszczeń pollutions Zarządzanie użytkownikami pollutions